Luôn hướng tới tiện ích, ứng dụng công nghệ nhằm giúp con người có cuộc sống tiện lợi, an toàn và thông minh hơn, iPIN cũng luôn quan tâm đến việc nắm bắt xu hướng công nghệ trên toàn thế giới. Chuyên mục này sẽ giúp bạn tiếp cận những công nghệ tân tiến nhất đã, đang và sẽ gia tăng chất lượng sống của chúng ta như thế nào.